Strona główna » Assessment Center / Development Center

Assessment Center / Development Center

Wielowymiarowe procesy oceny kompetencji kandydatów (Assessment center) oraz pracowników (Development center) to jeden z głównych obszarów działalności NobleYou.

W ramach Assessment center ocenie potencjału zawodowego i kompetencji poddajemy kandydatów pozyskanych w ramach procesu rekrutacyjnego.

Development Center ma na celu ustalenie kierunków rozwoju zatrudnionych pracowników i diagnozę ich potencjału. Badanie jest najczęściej stosowane w celu wyłonienia liderów, przeprowadzenia awansów, planowania ścieżek karier dla pracowników czy opracowania programów rozwoju talentów.

Podczas Assessment i Development center stosujemy autorskie scenariusze i zadania.

Uczestnicy rozwiązują szereg zadań zbliżonych do tych, które występują bądź mogą wystąpić w codziennej pracy na danym stanowisku, ponieważ tworzymy je pod kątem konkretnych potrzeb lub problemów w danej organizacji.

Zalety AC/ DC:

  • Badania poprzedzamy szczegółowym wywiadem z klientem, dostosowujemy scenariusze, tak aby odzwierciedlały zadania, które występują na określonym stanowisku.
  • Wielowymiarowość oceny Kandydatów – podczas jednej sesji badamy do 5 kluczowych kompetencji dla danej organizacji.
  • Rzetelność – każda osoba oceniana jest przez zespół asesorów, dlatego też jest to metoda charakteryzująca się wysokim stopniem obiektywizmu.
  • Diagnozie podlegają również kompetencje miękkie.
  • Zarówno potencjalny, jak i aktualny pracodawca uzyskują informacje o faktycznych kompetencjach kandydatów lub pracowników, które są kluczowe z punktu widzenia organizacji.
Portret Natalii Tomasiewicz

Natalia Tomasiewicz

Rekruter i asesor z wieloletnim stażem. Z wykształcenia psycholog o specjalizacji psychologia pracy i organizacji.

Specjalizuje się w prowadzeniu sesji assessment center i development center dla firm działających w branży IT, produkcyjnych oraz przemysłowych. Prowadzi sesje zarówno grupowe, jak i indywidualne. W badaniach skupia się na ocenie kompetencji kandydatów oraz ich dopasowaniu do organizacji. Fascynuje ją przygotowywanie scenariuszy, które odpowiadają na wyzwania danej organizacji a zadania odzwierciedlają realne potrzeby klienta. Oprócz zadań stosuje również wywiady behawioralne i testy psychologiczne. Raporty Natalii to bogactwo informacji oraz konstruktywny feedback – zarówno dla klienta, jak i dla kandydata.

info

Po sesji zarówno klient jak i jej uczestnik otrzymują raport dotyczący mocnych i słabych stron, wyników testów, a także obszarów do poprawy i rozwoju, co stanowi również wartość dodaną dla uczestnika takiego procesu.

Potrzebujesz więcej informacji?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, więc nawet jeśli nie znalazłeś tego, czego szukałeś, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania i zastanowimy się wspólnie, jak możemy pomóc Ci w rozwoju Twojego biznesu.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PowerJobs Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu, w celu otrzymywania informacji handlowych.
Klauzula informacyjna