Strona główna » Porady » Podania jakich danych osobowych może żądać pracodawca?

Podania jakich danych osobowych może żądać pracodawca?

Wraz z rosnącą liczbą przestępstw związanych z kradzieżą danych osobowych i wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, dowiedz się, jakich danych może wymagać pracodawca, a także jakich informacji powinieneś udzielić ubiegając się o pracę.

Dane wrażliwie zawierają informacje wymagające szczególnego sposobu przetwarzania, pozwalające na określenie stanu zdrowia, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego, światopoglądu, przekonań religijnych, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, a także dane genetyczne i biometryczne.

Osoba ubiegająca się o pracę

Kwestia zakresu danych osobowych, jakich można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, została uregulowana w art. 221 §1 i §2 Kodeksu Pracy. Są to:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) dane kontaktowe – podmiot prowadzący rekrutację (w kodeksie określony jako pracodawca) może wymagać podania danych kontaktowych, ponieważ są one niezbędne, by skontaktować się z kandydatem, ale nie może wskazać, jakich danych oczekuje. Jeśli wolisz podać swój adres e-mail zamiast numeru telefonu, masz do tego prawo.
Zgodnie z §2 przyszły pracodawca może również zwrócić się o podanie informacji dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Jeżeli dana praca nie wymaga posiadania określonych kwalifikacji czy doświadczenia, nie musisz udzielać takich informacji jak:

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

Na etapie rekrutacji nikt nie może oczekiwać od Ciebie ujawnienia innych danych. Informacje, które zamieścisz w swoim CV, są dobrowolne i zależą od Ciebie. Nie musisz opisywać całego doświadczenia, jakie posiadasz. Ogranicz się do kluczowych, ze względu na daną ofertę, kwalifikacji. Potencjalny pracodawca nie ma także prawa wymagać od Ciebie ujawnienia wrażliwych danych.

Pracownik

W związku z art. 221 §3 KP, gdy zdecydujesz się na podjęcie pracy, jesteś zobowiązany do podania swojemu pracodawcy takich danych jak:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL (a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, takiego jak paszport);
Powyższe dane są niezbędne do sporządzenia ważnej umowy o pracę, dlatego podanie ich jest konieczne.

3) dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny;
Pracodawca może poprosić Cię o podanie danych osobowych członków najbliższej rodziny – męża lub dzieci – jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne z uwagi na szczególne uprawnienia przewidziane w prawie pracy. Na przykład, jeśli prawo pracy uzależnia ilość dni wolnych od posiadania dzieci lub innych okoliczności, żeby móc z nich skorzystać, należy o nich poinformować pracodawcę.

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – możesz zostać poproszony o te informacje, jeśli nie podałeś ich na etapie rekrutacji, nie oznacza to jednak, że masz obowiązek wymienić wszystkie dotychczasowe miejsca pracy czy szkoły, do jakich uczęszczałeś;

5) numer rachunku bankowego – jest wymagany jedynie w sytuacji, gdy chcesz otrzymywać wynagrodzenie na podany rachunek bankowy, absolutnie nie musisz informować o wszystkich posiadanych rachunkach bankowych;

Wszelkie inne dane, oprócz powyżej omówionych, w świetle prawa pracy nie są pracodawcy potrzebne. Dodatkowo kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w innych aktach prawnych i ustawach szczegółowych. Niemniej z punktu widzenia pracownika, ochrona danych jest szczególnie ważna w sytuacji poszukiwania pracy i aplikowania do wielu firm. Pamiętaj o tym tworząc CV.

Autor:

Piotr Dziuba

Sales Specialist, w NobleYou odpowiedzialny za wsparcie i utrzymywanie relacji z klientami, a także realizację strategii sprzedaży w obszarze rekrutacji stałych.

Od ponad 7 lat zajmuje się obsługą klienta i sprzedażą w branży IT, jak i w branży usługowej. Ma duże doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami. Wsłuchuje się w ich potrzeby, żeby móc zaproponować najlepsze rozwiązania. Stawia na budowanie relacji. Prywatnie maratończyk oraz adept Krav Maga.

Najnowsze oferty pracy NobleYou

Inżynier sprzedaży Gdańsk, Łódź, Piaseczno, Poznań, Warszawa
zobacz
Programista LabVIEW Świdnica
zobacz
Team Leader Działu Projektantów PCB
zobacz
PCB Designer
zobacz
Inżynier bezpieczeństwa maszyn – automatyk Katowice, Oświęcim
zobacz
Przedstawiciel Medyczny Gorzów Wielkopolski, Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Zielona Góra
zobacz
Główny księgowy/Główna księgowa Kęty
zobacz
Inżynier bezpieczeństwa maszyn Wałbrzych
zobacz
Zobacz inne

Skontaktuj się z nami

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NobleYou Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz pozostałych danych osobowych zawartych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych złożonych na potrzeby udziału w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez NobleYou Sp. z o.o. na rzecz jego usługobiorców (klientów).
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NobleYou Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail w celu otrzymywania newslettera od NobleYou Sp. z o.o.
Klauzula informacyjna